Návrh Dodatku č. 4/2019 k VZN č. 1/2013 o fin. MŠ, ŠKD, ŠJ, CVČ...

Súbory:
(0 hlasov)
Dátum 2019-11-11
File Size 393.61 KB
Download 58