feed-image RSS

Spoločný obecný úrad

Spoločný obecný úrad bol zriadený 24-mi obcami a mestami okresu Hlohovec, vrátane obce Bojničky, dňa 1. apríla 2004 v záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho výkonu prenesených úloh štátnej správy na úsekoch : 


- územného plánovania a stavebného poriadku 
- pozemných komunikácií 
- ochrany prírody a krajiny 
- vodného hospodárstva 
- ochrany ovzdušia 
- ochrany pred povodňami 
- školstva a školskej samosprávy 
- sociálneho zabezpečenia – opatrovateľskej služby 

Štatutárnym orgánom úradu v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov SOcÚ a majetkovo-právnych vzťahoch týkajúcich sa SocÚ je primátor mesta Hlohovec. 

Vedením Spoločného obecného úradu na návrh Zhromaždenia starostov obcí bol vymenovaný RNDr. Anton Mutkovič. 

Mgr. Ivana Batíková - Stavebný úrad

Tel: 033/7910083, č. dv. 212

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ing. Monika Seewaldová - Stavebný úrad

Adresa: Podzámska 39

Tel: 033/7910083, č. dv. 212

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Mgr. Ingrid Mrázova Ardonová - Opatrovateľská služba

Adresa: Podzámska 39

Tel: 033/7910084, č. dv. 220

 

Gabriela Blšťáková - finančné oddelenie

Adresa: Podzámska 39

Tel: 033/7910086, č. dv. 221

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Mgr. Jana Hrotíková - podateľňa, pokladňa

Adresa: Podzámska 39

č. dv. 219

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.