Odpadové hospodárstvo

Najbližšie termíny odvozov

Komunálny odpad

18.4.2019

2.5.2019

Separovaný zber druhotných surovín

23.4.2019

Na stiahnutie:
Harmonogram vývozov na stiahnutie

Úroveň triedenia odpadov za rok 2018 je 20,70 %.

Oznámenie o doruč. písom.-Marek Mišun

Súbory:
(0 hlasov)
Dátum 2019-03-27
File Size 351.37 KB
Download 332