Všeobecné záväzné nariadenie č.2

VZN č.2/2016 - o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Bojničky.

Predmet nariadenia:

  1. upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci 
  2. zriaďuje trhové miesta na území obce Bojničky a upravuje prevádzkový čas na trhových miestach na území obce Bojničky,
  3. vymedzuje oprávnenia a povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a oprávnenia dozoru pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia.