Kategória: Obecný úrad
Počet podkategórii: 9
Podkategórie:
folder_blue0
folder_blue1
folder_blue2
folder_blue3
Podkategória: 0 
Podkategória: 1 
Podkategória: 0 
Podkategória: 0 
Súbory: 7 
Súbory: 6 
Súbory: 762 
Súbory: 8 
folder_blue4
folder_blue5
folder_blue6
folder_blue7
Podkategória: 0 
Podkategória: 0 
Podkategória: 0 
Podkategória: 0 
Súbory: 5 
Súbory: 4 
Súbory: 50 
Súbory: 16 
folder8
Podkategória: 0 
 
 
 
Súbory: 3 
 
 
 
Súbory: 56
pdf0Návrh Záverečného účtu obce za 2022
Dátum štvrtok, 18. máj 2023, 09:14
File Size 606.19 KB
Download 12
pdf1Oznam o zrušení pobytu - Ján Bachorík, Bojničky
Dátum utorok, 18. apríl 2023, 12:57
File Size 198.51 KB
Download 26
pdf2Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022
Dátum štvrtok, 09. marec 2023, 14:53
File Size 117.23 KB
Download 54
pdf3Úroveň triedenia odpadu za rok 2022
Dátum utorok, 28. február 2023, 14:33
File Size 147.52 KB
Download 52
pdf4Štandardy kvality - odpadová voda
Dátum utorok, 14. február 2023, 09:36
File Size 571.28 KB
Download 92
pdf5Harmonogram odpadov 2023Najnovšie
Dátum štvrtok, 26. január 2023, 10:15
File Size 189.8 KB
Download 124
pdf6Stolnotenisový turnaj
Dátum pondelok, 02. január 2023, 06:01
File Size 105.15 KB
Download 68
pdf7Schválené VZN č. 1/2022 k miestnym daniam a poplatku
Dátum utorok, 13. december 2022, 12:41
File Size 321.74 KB
Download 46
pdf8VZN č. 3/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a škol. zariadeniach.....
Dátum piatok, 25. november 2022, 12:06
File Size 396.53 KB
Download 58
pdf9Poďakovanie za úrodu
Dátum piatok, 02. september 2022, 11:37
File Size 243.98 KB
Download 44