Číslo zmluvy: Z043/2023

Dodávateľ: Denisa Vančová, IČO: ---, Adresa sídla: Továrenská 12 920 55 Bojničky

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Názov zmluvy: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácností

Predmet zmluvy: dodávka vody

Cena: ---- €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Dátum účinnosti: 31.05.2023

Dátum ukončenia: 31.08.2034

Poznámka:

Počet stiahnutí: Počet stiahnutí Počet stiahnutí : 0