Číslo zmluvy: Z077/2016

Dodávateľ: Environmentálny fond, IČO: 30796491, Adresa sídla: Martinská 49 821 05 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 114832 08U03

Predmet zmluvy: Príloha č. 1 - zmena

Cena: 0 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby:

Dátum účinnosti: 04.10.2016

Dátum ukončenia: 31.12.2017

Poznámka:

Počet stiahnutí: Počet stiahnutí Počet stiahnutí : 0