Číslo zmluvy: Z041/2021

Dodávateľ: Helena Krajčovičová, IČO: ----, Adresa sídla: Manckovičova 920 01 Hlohovec

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Názov zmluvy: nájom hrobového miesta

Predmet zmluvy: Hrobové miesto 437/1h

Cena: ---- €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Dátum účinnosti: 28.04.2021

Dátum ukončenia: 31.05.2030

Poznámka:

Počet stiahnutí: Počet stiahnutí Počet stiahnutí : 0