Číslo objednávky: 3/2017

Dodávateľ: Majka Vincent, IČO: 30109361, Adresa sídla: Šalgočka 159, 925 54 Šalgočka

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: vývoz žumpy TJ

Dátum vystavenia: 16.01.2017

Zverejnené: 16.01.2017

Cena: 120,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: