Číslo zmluvy: Z084/2016

Dodávateľ: Moravcová Mária, IČO: ---, Adresa sídla: Bojničky 427 920 55 Bojničky

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Názov zmluvy: Dodatok č.1 k nájomnej zmluve z 29. 04.2016

Predmet zmluvy: Úprava výšky nájomného

Cena: - €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Dátum účinnosti: 01.01.2017

Dátum ukončenia: 30.04.2019

Poznámka:

Počet stiahnutí: Počet stiahnutí Počet stiahnutí : 0