Číslo objednávky: 28/2021

Dodávateľ: Michal Knotek PANDA MK, IČO: 35111054, Adresa sídla: M. R. Štefánika 18 920 01 Hlohovec

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: tonery do tlačiarne

Dátum vystavenia: 26.04.2021

Zverejnené: 26.04.2021

Cena: 206,75 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: