Číslo objednávky: 37/2019

Dodávateľ: prochoice,s.r.o., IČO: 47405554, Adresa sídla: Družstevná 806/3B 962 37 Kováčová

Názov organizácie objednávateľa:

Predmet objednávky: motorový zemný vrták

Dátum vystavenia: 30.04.2019

Zverejnené: 30.04.2019

Cena: 340 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: