Číslo objednávky: 36/2019

Dodávateľ: Dali, s.r.o., IČO: 31435335, Adresa sídla: Šafárikova 430/3 924 00 Galanta

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: medaile a víťazné poháre

Dátum vystavenia: 30.04.2019

Zverejnené: 30.04.2019

Cena: 100 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: