Číslo objednávky: 35/2019

Dodávateľ: LH TRANSPORT, s.r.o., IČO: 50920995, Adresa sídla: Dvorníky 21 920 56 Dvorníky

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: výkopové práce

Dátum vystavenia: 29.04.2019

Zverejnené: 29.04.2019

Cena: 350 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: