Číslo objednávky: 34/2019

Dodávateľ: Majka Vincent, IČO: 30109361, Adresa sídla: Šalgočka 159, 925 54 Šalgočka

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: dovoz betónu

Dátum vystavenia: 29.04.2019

Zverejnené: 29.04.2019

Cena: 99,6 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: