Číslo objednávky: 33/2019

Dodávateľ: Ing. Ľubomír Sedláček, IČO: 303 771 88, Adresa sídla: Vinohradská 566 925 51 Šintava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: drvený betón - parkovisko BD 426

Dátum vystavenia: 26.04.2019

Zverejnené: 26.04.2019

Cena: 290,71 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: