Číslo objednávky: 32/2019

Dodávateľ: Michal Knotek PANDA MK, IČO: 35111054, Adresa sídla: M. R. Štefánika 18 920 01 Hlohovec

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: Kancelársky materiál

Dátum vystavenia: 26.04.2019

Zverejnené: 26.04.2019

Cena: 237,20 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: