Číslo objednávky: 31/2019

Dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., IČO: 53528654, Adresa sídla: Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: stravné lístky

Dátum vystavenia: 26.04.2019

Zverejnené: 26.04.2019

Cena: 2435,94 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: