Číslo objednávky: 30/2019

Dodávateľ: Peter Markech, IČO: 40377971, Adresa sídla: 920 55 Bojničky 148

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: výmena zámku na BD 427

Dátum vystavenia: 22.04.2019

Zverejnené: 22.04.2019

Cena: 121,2 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: