Číslo objednávky: 29/2019

Dodávateľ: ElektroLIGHT s.r.o., IČO: 44972741, Adresa sídla: Za poštou 13/A, 920 01 Hlohovec

Názov organizácie objednávateľa:

Predmet objednávky: oprava verejného osvetlenia a rozhlasu

Dátum vystavenia: 08.04.2019

Zverejnené: 08.04.2019

Cena: 398,63 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: