Číslo objednávky: 28/2019

Dodávateľ: Ing. Jozef Vida, IČO: 30385741, Adresa sídla: Nekyjská 421/19 991 28 Vinica

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: Komunitný plán sociálnych služieb

Dátum vystavenia: 01.04.2019

Zverejnené: 01.04.2019

Cena: 100 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: