Číslo objednávky: 27/2019

Dodávateľ: MAAN Reklama, s.r.o., IČO: 46751831, Adresa sídla: M. Bela 61/2 920 01 Hlohovec

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: tabuľa a baner

Dátum vystavenia: 01.04.2019

Zverejnené: 01.04.2019

Cena: 182,27 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: