Číslo objednávky: 26/2019

Dodávateľ: Samuel Kosír - media, IČO: 47762993, Adresa sídla: Ulica gen. Goliana 6007/15

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: tričká na Jarný beh

Dátum vystavenia: 28.03.2019

Zverejnené: 28.03.2019

Cena: 817,7 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: