Číslo objednávky: 25/2019

Dodávateľ: Občianske združenie Zelený krík, IČO: 50629557, Adresa sídla: 951 22 Alekšince 524

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: Hudobná produkcia

Dátum vystavenia: 28.03.2019

Zverejnené: 28.03.2019

Cena: 5000 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: