Číslo objednávky: 23/2019

Dodávateľ: KOSENIE 1, s.r.o., IČO: 47243643, Adresa sídla: Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava 2

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: vertikulácia a prihnojovanie verejnej zelene

Dátum vystavenia: 25.03.2019

Zverejnené: 25.03.2019

Cena: 780 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: