Číslo objednávky: 22/2019

Dodávateľ: Agrowelt s.r.o., IČO: 36253472, Adresa sídla: Dvorníky 64

Názov organizácie objednávateľa:

Predmet objednávky: elektrická brúska

Dátum vystavenia: 13.03.2019

Zverejnené: 13.03.2019

Cena: 230,64 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: