Číslo objednávky: 21/2019

Dodávateľ: Ing. Ľubomír Sedláček, IČO: 303 771 88, Adresa sídla: Vinohradská 566 925 51 Šintava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: stavebná sut

Dátum vystavenia: 13.03.2019

Zverejnené: 13.03.2019

Cena: --- €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: