Číslo objednávky: 18/2019

Dodávateľ: You & Me Trade, s.r.o., IČO: 47480939, Adresa sídla: 9. mája 32 920 01 Hlohovec

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: stravovanie - voľby

Dátum vystavenia: 11.03.2019

Zverejnené: 11.03.2019

Cena: 54,6 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: