Číslo objednávky: 51/2018

Dodávateľ: Pavol Sobotovič - Zámočníctvo, IČO: 41219791, Adresa sídla: Pusté Sady 141 925 54 Zemianske Sady

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: nerezové zábradlie KD

Dátum vystavenia: 27.08.2018

Zverejnené: 27.08.2018

Cena: 5200 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila:
Funkcia zodpovednej osoby:

Poznámka: