Contracts

Number of contracts Grade Subject of the contract Price Published Contractor File
Z033/2016 2016 nájom bytu - € 29.04.2016 Grňo Marek Downloads
Z031/2016 2016 nájom bytu - € 29.04.2016 Dlhoš Marián Downloads
Z032/2016 2016 nájom bytu - € 29.04.2016 Mgr. Král Ivan Downloads
Z064/2016 2016 audit účtovnej závierky za rok 2016 2200 € 31.05.2016 Ing. Jozef Adamkovič Downloads
Z068/2016 2016 nakladanie s použitými batériami a akumulátormi 0 € 27.06.2016 INSA, s.r.o. Downloads
Z065/2016 2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 2030451938 0 € 14.06.2016 Slovak Telekom, a.s. Downloads
Z066/2016 2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 2029335039 0 € 14.06.2016 Slovak Telekom, a.s. Downloads
Z063/2016 2016 zámena pozemkov v k.ú. Bojničky 0 € 12.05.2016 RaOS, a.s. Downloads
Z062/2016 2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0 € 04.05.2016 Orange Slovensko a.s. Downloads
Z061/2016 2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0 € 04.05.2016 Orange Slovensko a.s. Downloads
Z060/2016 2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0 € 04.05.2016 Orange Slovensko a.s. Downloads
Z022/2016 2016 čas plnenie 0 € 21.03.2016 ARCHITEKT PAULEN, s.r.o. Downloads
Z025/2016 2016 Separácia a zhodnocovanie bilologicky rozložiteľných odpadov v obci 182 580 € 11.04.2016 Marián Šupa Downloads
Z017/2016 2016 Odber a analýza vzoriek vody 466 € 29.01.2016 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave Downloads
Z029/2016 2016 prevádzková prax žiakov 0 € 26.04.2016 Obchodná akadémia Trnava Downloads
Z027/2016 2016 dohoda o právach a povinnostiach zmluvných strán 0 € 18.04.2016 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Downloads
Z023/2016 2016 prenos zvukových záznamov v miestnom rozhlase 38,50 € 22.03.2016 Slovgram Downloads
Z024/2016 2016 Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť UoZ 278,70 € 23.03.2016 ÚPSVaR Downloads
Z021/2016 2016 Na zabezpečenie MTZ vybavenia DHZO 2000,- € 16.03.2016 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Downloads
Z020/2016 2016 servis činností na elek. zabez. zariadení 230,- € 29.02.2016 Miroslav Hulvan-MH ALARMS Downloads