Contracts

Number of contracts Grade Subject of the contract Price Published Contractor File
Z010/2020 2020 Hrobové miesto --- € 05.02.2020 Mária Galánková Downloads
Z009/2020 2020 Hrobové miesto --- € 04.02.2020 Helena Butková Downloads
Z008/2020 2020 dodávka vody --- € 24.01.2020 Anton Smažák Downloads
Z007/2020 2020 volací program 19,99 € 17.01.2020 Slovak Telekom, a.s. Downloads
Z006/2020 2020 volací program --- € 17.01.2020 Slovak Telekom, a.s. Downloads
Z005/2020 2020 volací program 1 € 16.01.2020 Slovak Telekom, a.s. Downloads
Z004/2020 2020 volací program --- € 16.01.2020 Slovak Telekom, a.s. Downloads
Z003/2020 2020 dodávka vody --- € 02.01.2020 Oliver Juhász Downloads
Z002/2020 2020 zber triedených zložiek komunálnych odpadov z triedeného zberu --- € 01.01.2020 FCC Trnava, a.s. Downloads
Z001/2020 2020 preprava a uloženie odpadu 0,00 € 01.01.2020 KOMPLEX-odpadová spoločnosť,s.r.o. Downloads
Z100/2019 2019 záujmová činnosť CVČ 130 € 31.12.2019 Obec Pastuchov Downloads
Z099/2019 2019 Dotácia z rozpočtu obce 5000 € 31.12.2019 Rímsko-katolícka cirkev Downloads
Z098/2019 2019 Dotácia z rozpočtu obce 1000 € 31.12.2019 PZ Borina Dvorníky-Bojničky Downloads
Z097/2019 2019 Dotácia z rozpočtu obce 800 € 31.12.2019 Folklórny súbor Bojničan Downloads
Z096/2019 2019 Dotácia z rozpočtu obce 1500 € 31.12.2019 Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Bojničky Downloads
Z095/2019 2019 Dotácia z rozpočtu obce 3100 € 31.12.2019 Stolnotenisový klub Bojničky Downloads
Z094/2019 2019 Dotácia z rozpočtu obce 3410 € 31.12.2019 Atletický klub Bojničky Downloads
Z093/2019 2019 Dotácia z rozpočtu obce 7100 € 31.12.2019 Telovýchovná jednota Bojničky Downloads
Z092/2019 2019 poradenské služby v oblasti GDPR 20,-/h € 20.12.2019 3MH, s.r.o, Downloads
Z091/2019 2019 zber a odvoz zmesového odpadu --- € 20.12.2019 KOMPLEX-odpadová spoločnosť,s.r.o. Downloads