Contracts

Number of contracts Grade Subject of the contract Price Published Contractor File
Z109/2019 2019 odvádzanie odpadovej vody --- € 31.12.2019 Erik Mesároš Downloads
Z108/2019 2019 odvádzanie odpadovej vody --- € 31.12.2019 Marta Vičanová Downloads
Z107/2019 2019 odvádzanie odpadovej vody --- € 31.12.2019 Marta Vičanová Downloads
Z106/2019 2019 odvádzanie odpadovej vody --- € 31.12.2019 Viktor Sieklik Downloads
Z105/2019 2019 odvádzanie odpadovej vody --- € 31.12.2019 Bc. Stanislav Seewald Downloads
Z104/2019 2019 odvádzanie odpadovej vody --- € 31.12.2019 Andrea Krupová Downloads
Z103/2019 2019 odvádzanie odpadovej vody --- € 31.12.2019 Blšták Tibor Downloads
Z021/2020 2020 Hrobové miesto --- € 09.03.2020 Tatiana Sýkorová Downloads
Z020/2020 2020 Hrobové miesto --- € 09.03.2020 Andrea Krupová Downloads
Z019/2020 2020 Hrobové miesto --- € 04.03.2020 Elena Brezovská Downloads
Z018/2020 2020 záujmová činnosť CVČ 630 € 03.03.2020 Obec Horné Zelenice Downloads
Z017/2020 2020 dodávka vody --- € 01.03.2020 Jozef Turoň Downloads
Z016/2020 2020 Dotácia na prístavbu k požiarnej zbrojnici 11264,06 € 25.02.2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Downloads
Z015/2020 2020 Hrobové miesto --- € 27.02.2020 Jaroslav Poboček Downloads
Z014/2020 2020 záujmová činnosť CVČ 845 € 07.02.2020 CVČ Dúha Downloads
Z102/2019 2019 dodávka elektriny --- € 31.12.2019 Energie2, a.s. Downloads
Z101/2019 2019 záujmová činnosť CVČ 650 € 31.12.2019 Obec Dvorníky
Z013/2020 2020 Hrobové miesto --- € 07.02.2020 Mária Patajová Downloads
Z012/2020 2020 Hrobové miesto --- € 07.02.2020 Helena Butková Downloads
Z011/2020 2020 Hrobové miesto --- € 05.02.2020 Mária Galánková Downloads