Contracts

Number of contracts Grade Subject of the contract Price Published Contractor File
Z061/2020 2020 Hrobové miesto --- € 20.08.2020 Blažej Pavelka Downloads
Z060/2020 2020 dodávka vody --- € 10.08.2020 Ing. Ľubomír Kabát Downloads
Z059/2020 2020 Hrobové miesto --- € 05.08.2020 Anna Meszárosová Downloads
Z058/2020 2020 dodávka vody --- € 29.07.2020 Matúš Šulka Downloads
Z057/2020 2020 dodávka vody --- € 28.07.2020 Miroslava Andelová Downloads
Z056/2020 2020 projekt a realizácia geologickej úlohy podrobného hydrogeologického prieskumu 95326 € 08.07.2020 GEOspol.s r.o. Downloads
Z055/2020 2020 dodávka vody --- € 08.07.2020 Radoslav Polakovič Downloads
Z054/2020 2020 dodávka plynu --- € 08.07.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Downloads
Z053/2020 2020 záväzok Prevádzkovateľa na základe žiadosti Žiadateľa do DS --- € 08.07.2020 Západoslovenská distribučná, a.s. Downloads
Z052/2020 2020 dodávka vody --- € 07.07.2020 Mgr. Patrik Lenghart Downloads
Z051/2020 2020 dodávka elektriny --- € 06.07.2020 ZSE Energia, a.s. Downloads
Z050/2020 2020 dodávka vody --- € 30.06.2020 Katarína Machová Downloads
Z049/2020 2020 nájom bytu --- € 29.06.2020 Mitro Gabriel Downloads
Z048/2020 2020 Hrobové miesto E/576 - 2hrob --- € 22.06.2020 Mária Miklovičová Downloads
Z047/2020 2020 Hrobové miesto B/197 - jednohrob --- € 17.06.2020 Baraniaková Margita Downloads
Z046/2020 2020 Hrobové miesto D/477 - jednohrob --- € 15.06.2020 Emília Paulíková Downloads
Z045/2020 2020 Hrobové miesto E/593 - jednohrob --- € 15.06.2020 Lacko Pavol Downloads
Z044/2020 2020 Hrobové miesto E/592 - jednohrob --- € 15.06.2020 Lacko Pavol Downloads
Z043/2020 2020 dodávka vody --- € 12.06.2020 Roman Varga Downloads
Z042/2020 2020 veľkokapacitný kontajner 2ks 480 € 10.06.2020 Obec Dvorníky Downloads