Contracts

Number of contracts Grade Subject of the contract Price Published Contractor File
Z010/2021 2021 Hrobové miesto 610/2hrob --- € 25.01.2021 Peter Královič Downloads
Z009/2021 2021 Hrobové miesto 104/2hrob --- € 25.01.2021 Eva Nikodémová Downloads
Z008/2021 2021 Hrobové miesto 341/1hrob --- € 25.01.2021 Peter Královič Downloads
Z007/2021 2021 Hrobové miesto 63/2hrob --- € 25.01.2021 Mária Brinčíková Downloads
Z006/2021 2021 Hrobové miesto 397/1h --- € 25.01.2021 Mária Brinčíková Downloads
Z005/2021 2021 testovanie Covid 400 € 22.01.2021 Obec Horné Otrokovce Downloads
Z004/2021 2021 nájom bytu ---- € 14.01.2021 Mikuláš Viskup Downloads
Z003/2021 2021 dodávka vody --- € 13.01.2021 Tatiana Hatalová Downloads
Z002/2021 2021 dodávka vody --- € 07.01.2021 Mária Brinčíková Downloads
Z001/2021 2021 zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia triedených zložiek komunálneho odpadu --- € 01.01.2021 KOMPLEX-odpadová spoločnosť,s.r.o. Downloads
Z100/2020 2020 Dotácia z rozpočtu obce 1800 € 31.12.2020 Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Bojničky Downloads
Z099/2020 2020 Dotácia z rozpočtu obce 900 € 31.12.2020 PZ Borina Dvorníky-Bojničky Downloads
Z098/2020 2020 Dotácia z rozpočtu obce 2000 € 31.12.2020 Atletický klub Bojničky Downloads
Z097/2020 2020 Dotácia z rozpočtu obce 2790 € 31.12.2020 Stolnotenisový klub Bojničky Downloads
Z096/2020 2020 Dotácia z rozpočtu obce 6700 € 31.12.2020 Telovýchovná jednota Bojničky Downloads
Z095/2020 2020 zber odpadu „jedlé oleje a tuky“ --- € 31.12.2020 MEROCO, a. s. Downloads
Z094/2020 2020 dodávka vody --- € 31.12.2020 Peter Vyhlidal Downloads
Z093/2020 2020 nájom bytu 200 € 31.12.2020 Peter Vyhlidal
Z092/2020 2020 úprava terénu pri BD 425,426,427 --- € 28.12.2020 Cesty, s.r.o. Downloads
Z091/2020 2020 právne služby --- € 18.12.2020 Linden law, s.r.o. Downloads