Contracts

Number of contracts Grade Subject of the contract Price Published Contractor File
Z050/2021 2021 dotácia na materiálno-technické vybavenie 3000 € 11.05.2021 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Downloads
Z049/2021 2021 Hrobové miesto 90/2hrob --- € 10.05.2021 Helena Jánová Downloads
Z048/2021 2021 dodávka vody ---- € 05.05.2021 Jozef Hertel Downloads
Z047/2021 2021 Hrobové miesto 395/2hrob ---- € 04.05.2021 Miroslav Hochel Downloads
Z046/2021 2021 Odchyt zvierat ---- € 30.04.2021 Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany, so sídlom Priemyselná 12a, Piešťany Downloads
Z045/2021 2021 nájom bytu ---- € 30.04.2021 Alena Rybaničová Downloads
Z044/2021 2021 nájom bytu ---- € 30.04.2021 Dlhoš Marián Downloads
Z043/2021 2021 nájom bytu ---- € 30.04.2021 Emil Polačik Downloads
Z042/2021 2021 testovanie Covid 450 € 30.04.2021 Obec Horné Otrokovce Downloads
Z041/2021 2021 Hrobové miesto 437/1h ---- € 28.04.2021 Helena Krajčovičová Downloads
Z040/2021 2021 Hrobové miesto 546/1h ---- € 28.04.2021 Dana Mončeková Downloads
Z039/2021 2021 obstaranie územnoplánovacej dokumentácie - zmena územného plánu 1500 € 27.04.2021 T-TEAM, s.r.o., architektornická a projektová kancelária Downloads
Z038/2021 2021 testovanie Covid 450 € 23.04.2021 Obec Horné Otrokovce Downloads
Z037/2021 2021 testovanie Covid 450 € 16.04.2021 Obec Horné Otrokovce Downloads
Z036/2021 2021 dodávka vody ---- € 14.04.2021 Marián Barák Downloads
Z035/2021 2021 Hrobové miesto 150/2hrob ---- € 13.04.2021 Róbert Slovák Downloads
Z034/2021 2021 testovanie COVID 19 450 € 09.04.2021 Obec Horné Otrokovce Downloads
Z033/2021 2021 testovanie Covid 850 € 02.04.2021 Obec Horné Otrokovce Downloads
Z032/2021 2021 dodávka vody ---- € 01.04.2021 Róbert Slovák Downloads
Z031/2021 2021 testovanie COVID 19 250 € 26.03.2021 Obec Horné Otrokovce Downloads