Návrh Dodatku č. 1 k VZN 3/2017 o miestnych daniach a KO a DSO

 

Files:
(0 votes)
Date 2019-11-15
File Size 383.58 KB
Download 91