Obec
Bojničky

Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2017

Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2017 schválený OZ v Bojničkách 12. 12. 2016, uznesením č. 11/7/2016

Súbory:
Schválený plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na I. polrok 2017
(0 hlasov)
Dátum 2016-12-16 File Size 54.64 KB Download 59 K stiahnutiu