Obec
Bojničky

ZÁMER - prenájom kultúrneho domu v Bojničkách

Cenové ponuky na prenájom treba doručiť do  15. 10. 2017  do 14,00 hod. na Obecný úrad v Bojničkách.

Súbory:
(0 hlasov)
Dátum 2017-09-12
File Size 526.18 KB
Download 33