Vyhlásenie času zvýš. nebezpeč. vzniku požiaru pre obvod Piešťany a Hlohovec

Súbory:
(0 hlasov)
Dátum 2017-07-04
File Size 629.66 KB
Download 216