Návrh VZN č. 1/2017 o záväznej časti Územného plánu obce Bojničky

Súbory:
(0 hlasov)
Dátum 2017-05-18
File Size 569.65 KB
Download 284