Oznámenie o verejnom prerokovaní Správy o hodnot. strateg. dokumentu ÚPN obce Bojničky

Verejné prerokovanie sa uskutoční 02. 02. 2017 o 16,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Bojničkách.

Súbory:
(0 hlasov)
Dátum 2017-01-09
File Size 114.33 KB
Download 240