Obec
Bojničky

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

 

Súbory:
(0 hlasov)
Dátum 2016-03-16
File Size 114.45 KB
Download 343