Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo v Bojničkách

Plánované OZ Bojničky sa bude konať 19. 06. 2017, 17:}00 hod. v zasadačke OcÚ.

Súbory:
(0 hlasov)
Dátum 2017-06-15
File Size 313.56 KB
Download 221