Obec
Bojničky
feed-image RSS

Zamestnanci obce

Filter
Zobr. počet 
Meno Pozícia Telefónne číslo
Ing. Matej Miklovič správa daní a poplatkov, nájomné bývanie, stavebný poriadok, výrub stromov, odpadové a vodné hospodárstvo, .. +421 33 7433 117
Elena Skalická evidencia obyvateľstva, administratíva, evidencia hrobových miest, archívnictvo a registratúra, overovanie podpisov,voľby, kultúrno- osvetová činnosť,.... +421 33 7320 234
Miloš Broš správa, prevádzka a údržba majetku obce
Mária Zúdorová prevádzkovanie TJ, telocvične a DS
Ing. Veronika Ardonová mzdy a personalistika, evidencia majetku, nájomné bývanie +421 33 7433 117
Alena Blšťáková finančné a mzdové účtovníctvo, rozpočtovníctvo, účtovanie majetku +421 33 7433 117
Emília Šrámeková spravovanie OcÚ a doručovateľská služba