Návrh na zmenu Územného plánu obce Bojničky 01/2018

Do návrhu zmeny Územného plánu obce Bojničky je možné nahliadnúť na Obecnom úrade v Bojničkách.

Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, Hlohovec

Files:
(0 votes)
Date 2018-10-10
File Size 4.62 MB
Download 585
 
(0 votes)
Date 2018-10-10
File Size 192.82 KB
Download 532